Formål

Fondens formål er at støtte projekter og initiativer der fremmer  ånd, vækst og bevidsthed. Fonden har ikke noget politisk eller religiøst tilhørsforhold; den kan frit vælge at støtte enhver plan eller ide der er i overensstemmelse med formålet.

Fonden vil for tiden fortrinsvist give støtte til projekter der er centreret omkring Advaita Vedanta og nondualitet.

Fonden giver ikke støtte til kunstprojekter.

Der uddeles legater 1 gang årligt. Sidste frist for næste ansøgning er 1. november 2020, og der gives svar i løbet af denne måned.

Fonden kan selv vælge et projekt at yde støtte til.

Der skal være mulighed for at samarbejde med andre om forskellige arrangementer, og i den forbindelse kan der indgås en skriftlig aftale. Det kan aftales at et evt. overskud kan tilbageføres til fonden.

Vi kan ikke på forhånd tage stilling til, om en ansøgning falder inden for fondens formåls-paragraf, og beder ansøgere selv vurdere dette.

Fonden begrunder ikke evt. afslag på en ansøgning!

Ansøgningsskema

TIL TOPPEN