Fondens formål er at støtte projekter og initiativer der fremmer  ånd, vækst og bevidsthed. Fonden har ikke noget politisk eller religiøst tilhørsforhold; den kan frit vælge at støtte enhver plan eller ide der er i overensstemmelse med formålet.

Fonden vil for tiden fortrinsvist give støtte til projekter der er centreret omkring Advaita Vedanta og nondualitet.

Fonden giver ikke støtte til kunstprojekter.

Fonden kan ikke ansøges på nuværende tidspunkt, da den har modtaget mange flere ansøgninger end den kan give støtte.

Indtil 2024 vil fonden selv vælge de projekter der vil ydes støtte til.

Vi kan ikke på forhånd tage stilling til, om en ansøgning falder inden for fondens formåls-paragraf, og beder ansøgere selv vurdere dette.

Fonden begrunder ikke evt. afslag på en ansøgning!

Ansøgningsskema

TIL TOPPEN