Vejledning

For at du kan søge om økonomisk støtte, skal dit/jeres formål ligge indenfor fondens rammer. Du vil få et svar på ansøgning omkring 1. november.
Se fondens Formål

Ansøgningen skal  sendes via vores elektroniske ansøgningsskema.
Se fondens Ansøgningsskema

Vi kan ikke på forhånd tage stilling til, om en ansøgning falder inden for fondens formålsparagraf, og beder ansøgere selv vurdere dette.