Ansøgningsskema

NB.
Du kan tidligst ansøge igen i 2022. Ansøgninger indsendt inden da vil ikke blive læst. Dels har fonden modtaget mange flere ansøgninger end den kan støtte, og dels vil den som ny politik i 2021 på eget initiativ opsøge og udvælge de projekter der ydes støtte til.

Før udfyldning af ansøgningsskema bedes du venligst læse nedenstående tekst og Formålet

Vi kan ikke på forhånd tage stilling til, om en ansøgning falder inden for fondens formålsparagraf, og beder ansøgere selv vurdere dette.

Fonden begrunder ikke evt. afslag på en ansøgning.

(NB. der skal kun skrives enten et cpr.nr. eller CVR.nr.)

DIT NAVN

DIT CPR.NR. (til skat)

ORGANISATION/FORENING

JERES CVR.-SE NR. (til skat)

DIN MAIL

DIN ADRESSE

DIT TELEFONNR.

DATO (dd/mm/åååå)

HVOR STORT ET BELØB SØGES DER OM ?

SKRIV DIT FORVENTEDE BUDGET

HAR DU SØGT ANDRE FONDE OG I SÅ FALD HVILKE ?

BESKRIV INDHOLD OG FORMÅL FOR DET DU ANSØGER OM:

PÅ HVILKEN MÅDE VIL DU SELV BIDRAGE ?

HVOR HAR DU HØRT OM FONDEN?

Skriv bogstav/tal i nedenstående felt
captcha

Når du har trykket på send vil ansøgningsskemaet komme frem igen med tomme felter og nederst på siden vil der stå: “Din besked blev sendt – Tak.